روناس

نام تجاری: روناس
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: کمال شاکر گللو
نشانی: 'میدان امام خمینی ، خیابان فردوسی جنوبی ، پاساژ سیما ، طبقه سوم واحد77
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613355
تلفن: 02133940377
تلفن همراه: 09123174907