رویا

نام تجاری: رویا
رسته:
مدیر عامل: امین میرزائی
نشانی: خیابان شیخ هادی ، بعد از چهار راه جامی
شماره پلاک: 178
کد پستی: 1138736638
تلفن:
تلفن همراه: 09199368415