زحل

نام تجاری: زحل
رسته:
مدیر عامل: حسینعلی شعبانی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی ، بین میدان استقلال وظهیرالاسلام ، پاساژعلمی داخلی 18
شماره پلاک: 79
کد پستی: 1146838348
تلفن: 33936358
تلفن همراه: 09121200845