زرین خامه

نام تجاری: زرین خامه
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: غلامرضا زرین خامه
نشانی: دروازه شمیران خ بهارستان جنب جنب خشکسوئی چارلی (همکف)
شماره پلاک: 252
کد پستی: 1149776814
تلفن: 77522181
تلفن همراه: 09352333119
Edit