زرین نگاربنیس

نام تجاری: زرین نگاربنیس
رسته:
مدیر عامل: ابراهیم بازارچی
نشانی: جاده مخصوص کرج،روبروی وردآورد،پشت کفش بلا،خیابان 76
شماره پلاک: 20
کد پستی: 1389115351
تلفن: 44983892
تلفن همراه: 09121193731