زلال

نام تجاری: زلال
رسته:
مدیر عامل: حسن صالحی علائی
نشانی: خیابان انقلاب- بین حافظ واستادنجات الهی-خ شهیدپورموسی
شماره پلاک: 22
کد پستی: 1599617934
تلفن: 88809164
تلفن همراه: 09121075188