زکی زاده

نام تجاری: زکی زاده
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: جواد زکی زاده ایرد موسی
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی ، پاساژ سیما ، طبقه دوم واحد 56
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613314
تلفن: 33914695
تلفن همراه: 09193578112
Edit