ساحل

نام تجاری: ساحل
رسته:
مدیر عامل: شهرام گواهی کرمانشاهی
نشانی: خ جمهوری اسلامی- کوچه محمودی
شماره پلاک: 13
کد پستی: 1143963618
تلفن: 33928342
تلفن همراه: 09371125077