ساسان

نام تجاری: ساسان
رسته:
مدیر عامل: مجید خلیل پرست اسلامی
نشانی: خیابان مولوی- بازارچه سعادت- کوچه معظم
شماره پلاک: 77 و 79
کد پستی: 1164786911
تلفن: 55639416
تلفن همراه: 09124122310