سالار

نام تجاری: سالار
رسته:
مدیر عامل: محمّدرضا پیرباباکلک
نشانی: میدان امام حسین (ع) ، ابتدای خیابان دماوند ، خیابان شهید منتظری
شماره پلاک: 181(همکف و زیرزمین)
کد پستی: 1713973113
تلفن: 33351372
تلفن همراه: 09123481421