سامان

نام تجاری: سامان
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: رسول محمّد حسيني
نشانی: خيابان پيروزي ، خيابان نبرد ، بعد از چهارراه فرزانه
شماره پلاک: 448.446
کد پستی: 1765896864
تلفن: 33170225
تلفن همراه: 09128054678