سایان شبرنگ

نام تجاری: سایان شبرنگ
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: عباس کدخدائی
نشانی: بزرگراه بسیج مستضعفین پلاک 460
شماره پلاک: 460
کد پستی: 1778834793
تلفن: 33833671
تلفن همراه: 09127088759