سبزنگار

نام تجاری: سبزنگار
رسته:
مدیر عامل: سید حامد مدنی
نشانی: خیابان جمهوری نرسیده به ظهیرالسلام کوچه مراغه ای پلاک 20 منفی 1
شماره پلاک: 20
کد پستی: 1146815787
تلفن: 02136058225
تلفن همراه: 09121765843