ستاره کویر

نام تجاری: ستاره کویر
رسته:
مدیر عامل: احمد ابراهیمی
نشانی: خیابان شریعتی بالاتر از خ سمیه خ حمیدرضا طاهریان
شماره پلاک: 71
کد پستی: 1611799699
تلفن: 77524700
تلفن همراه: 09121394412