سجاد

نام تجاری: سجاد
رسته:
مدیر عامل: محمّدرضا خالقی
نشانی: خیابان کارگر جنوبی ، پائین تر از چهارراه لشکر
شماره پلاک: 689
کد پستی: 1334693645
تلفن: 55366674
تلفن همراه: 09121579723