سجاد

نام تجاری: سجاد
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: سجاد شب زنده دار
نشانی: فردوسی جنوبی پاساژ سیما طبقه دوم
شماره پلاک: 67
کد پستی: 1144613189
تلفن: 33117079
تلفن همراه: 09101041062