سرشار

نام تجاری: سرشار
رسته:
مدیر عامل: سیّداسداللّه سرشار
نشانی: خیابان لاله زارنو ، کوچه شهید اصغر اولادی
شماره پلاک: 14(زیرزمین غربی)
کد پستی: 1145676846
تلفن: 66712664
تلفن همراه: 09126464530