سرمدی

نام تجاری: سرمدی
رسته:
مدیر عامل: داریوش مظهر سرمدی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، پل چوبی ، ابتدای خیابان حقوقی
شماره پلاک: 205
کد پستی: 1611998418
تلفن: 77538325
تلفن همراه: 09121470384