سعیدنو

نام تجاری: سعیدنو
رسته:
مدیر عامل: منصور حسینی
نشانی: میدان بهارستان،جنب بانک ملی
شماره پلاک: 15(زیرزمین)
کد پستی: 1149914813
تلفن: 33117379
تلفن همراه: 09123260595