سعید

نام تجاری: سعید
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: سعید تنباکو چیان
نشانی: خیابان شوش شرقی چها راه شهرزاد ، روبروی درمانگاه ری ، پلاک 280
شماره پلاک: 280
کد پستی: 1185654111
تلفن: 550704714
تلفن همراه: 09354532058
Edit