( سلام آدینه )

نام تجاری: ( سلام آدینه )
رسته:
مدیر عامل: افشین محمدپور آذری
نشانی: میدان بهارستان، پاساژ آشتیانی، همکف
شماره پلاک: 7 و 6
کد پستی: 1141655311
تلفن:
تلفن همراه: 09123020028