سلطانی

نام تجاری: سلطانی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مجید سلطانی
نشانی: جانبازان غربی میدان حلال احمر خ گلستان روبروی پارک فدک
شماره پلاک: 325
کد پستی: 1645763116
تلفن: 77694605
تلفن همراه: 09127609238
Edit