( سمیه )

نام تجاری: ( سمیه )
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: مرتضی ابوالحسنی حصاری
نشانی: خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان مطهری
شماره پلاک: 301
کد پستی: 1567713951
تلفن: 88460125
تلفن همراه: 09352331921