سنائی

نام تجاری: سنائی
رسته:
مدیر عامل: سیدمهدی حاجی میراسماعیلی
نشانی: جاده دماوند خیابان اتحادخیابان 12غربی
شماره پلاک: 11/1
کد پستی: 1658764711
تلفن:
تلفن همراه: 09121071967