سوری

نام تجاری: سوری
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: زینب چگنی
نشانی: خ خانی آباد خ میثاق شمالی روبرو مدرسه پسرانه شهید صادقی
شماره پلاک: 184
کد پستی: 1893677133
تلفن: 55013870
تلفن همراه: 09195719447