سوژه

نام تجاری: سوژه
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: همت اله حسینی
نشانی: خیابان ولی عصرپل امیربهادرخیابان اهلی شیرازی پاساژدادرس
شماره پلاک: 102
کد پستی: 1193833166
تلفن: 55389114
تلفن همراه: 09123090356
Edit