سيمارنگ قدر

نام تجاری: سيمارنگ قدر
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: سيّدمهدي لاجوردي
نشانی: خيابان هفده شهريور جنوبي ، خيابان شهيد رضائي
شماره پلاک: 995.993
کد پستی: 1183997756
تلفن: 88848048
تلفن همراه: 09123167072