(سپهر نقش)

نام تجاری: (سپهر نقش)
رسته:
مدیر عامل: علیرضا صالحی علائی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به خیابان جمالزاده، خیابان سلیمانیه
شماره پلاک: 91
کد پستی: 1318763136
تلفن: 66921365
تلفن همراه: 09121305126