سپه

نام تجاری: سپه
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علی اصغر رسالی
نشانی: خیابان پانزده خرداد ، کوچه همایون
شماره پلاک: 36
کد پستی: 1116957441
تلفن: 33982388
تلفن همراه: 09124886821