سپیا

نام تجاری: سپیا
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: رامین سلیمی میدانشاهی
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی ، روبرو سرهنگ سخائی پاساژ سیما
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613179
تلفن: 33942624
تلفن همراه: 09124969676