(سیما نقش)

نام تجاری: (سیما نقش)
رسته:
مدیر عامل: محمدرضا زاد حسینی پیشخانی
نشانی: میدان بهارستان، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان ظهیرالاسلام
شماره پلاک: 216 (زیرزمین)
کد پستی: 1147835711
تلفن:
تلفن همراه: 09127191139