سیمرغ

نام تجاری: سیمرغ
رسته:
مدیر عامل: علمقلی مهدلو
نشانی: خیابان دماوند ، روبروی بیمارستان بوعلی ، خیابان بخشی فر
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1541893713
تلفن: 77566017
تلفن همراه: 09126215809