سینا

نام تجاری: سینا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: فرهاد هستی بروجردی
نشانی: دروازه دولت ابتدای مفتح جنوبی ساختمان 21 ط اول واحد 37
شماره پلاک: 17
کد پستی: 1571613578
تلفن: 88820931
تلفن همراه: 09121571631