سینا

نام تجاری: سینا
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: رضا علی شه بندگان
نشانی: پیروزی خ پنجم نیروی هوایی بعد از فلکه دوم نبش کوچه 4/36
شماره پلاک: 292
کد پستی: 1734813699
تلفن: 77467304
تلفن همراه: 09125081599