شادمان چاپ

نام تجاری: شادمان چاپ
رسته:
مدیر عامل: افراسیاب پور حسین سریوی
نشانی: خیابان ظهیر السلام چهار راه خانقاه پاساژ سجاد همکف واحد 404
شماره پلاک: 200
کد پستی: 1147814531
تلفن: 77528228
تلفن همراه: 09121121712