شادی

نام تجاری: شادی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: احمد رضی پور
نشانی: تهرانپارس بلوار پروین 196 شرقی خ 135 شمالی شفیعی مکرمی بین 208 و 210
شماره پلاک: 315
کد پستی: 1656864444
تلفن: 77329754
تلفن همراه: 09121065068
Edit