شاهد

نام تجاری: شاهد
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: مهدی خوشدونی
نشانی: خیابان پیروزی ، خیابان دهم فروردین ، کوچه شهید محمّدی
شماره پلاک: 38(همکف)
کد پستی: 1764977643
تلفن: 33055091
تلفن همراه: 09122215019