شاهرنگ

نام تجاری: شاهرنگ
رسته:
مدیر عامل: ناصر نقوی تکبلاغ
نشانی: خیابان خیام شمالی ، بالاتر از میدان محمّدیه ، کوچه مهدویان احدی
شماره پلاک: 82
کد پستی: 1199873511
تلفن: 55622508
تلفن همراه: 09127971468