شباهنگ

نام تجاری: شباهنگ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مهران ایلانلو
نشانی: گرگان خ سید سعید حسینی خ سرتیپ نامجو همکف
شماره پلاک: 196
کد پستی: 1619934314
تلفن: 77640256
تلفن همراه: 09121493945