شبرنگ اسکاج

نام تجاری: شبرنگ اسکاج
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی غلامزاده
نشانی: میدان امام خمینی خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد
شماره پلاک: 60
کد پستی: 1144844338
تلفن: 33923092
تلفن همراه: 09196292911
Edit