شبرنگ اورانوس

نام تجاری: شبرنگ اورانوس
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: محسن بیدکی
نشانی: تهران نو خ محمد توانا خ دماوند
شماره پلاک: 406
کد پستی: 1743795389
تلفن: 77753709
تلفن همراه: 09122868838