شبرنگ فیدار

نام تجاری: شبرنگ فیدار
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: احمد شهسواری
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی مقابل فروشگاه شهر و روستا
شماره پلاک: 197
کد پستی: 1144614447
تلفن: 33903701
تلفن همراه: 09124717427
Edit