شبرنگ نسيم

نام تجاری: شبرنگ نسيم
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: عباداله مختاری
نشانی: خیابان فردوسی کوچه باربدنبش پاساژصداوسیما
شماره پلاک: 99
کد پستی: 1144619988
تلفن: 33908914
تلفن همراه: 09121334125
Edit