شبرنگ پایتخت

نام تجاری: شبرنگ پایتخت
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: رحیم قنبری اقدم
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد
شماره پلاک: 101
کد پستی: 1144619989
تلفن: 33990823
تلفن همراه: 09126010169
Edit