شرکت اطمینان توسعه آتیه یکتا

نام تجاری: شرکت اطمینان توسعه آتیه یکتا
رسته:
مدیر عامل: سهیل محمدیان
نشانی: کیلومتر 17 جاده قدیم کرج خیابان 58 (شیرین) پلاک 2
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1388153113
تلفن: 44921796
تلفن همراه: 09125622016