شرکت مبینا چاپ

نام تجاری: شرکت مبینا چاپ
رسته:
مدیر عامل: شاهین نزهتی تصوری
نشانی: خیابان دماوند ، بعد از تقاطع سه راه تهرانپارس ، کوچه شهید نور محمّدی
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1654815871
تلفن: 77702399
تلفن همراه: 09121130085