شرکت چاپ آپادانا

نام تجاری: شرکت چاپ آپادانا
رسته:
مدیر عامل: محمدتقی جاجرمی
نشانی: کیلومنر 8 جاده مخصوص کرج بلوار عبیدی نبش کوچه 4 جنب پارس متال
شماره پلاک: 73
کد پستی: 1389797111
تلفن: 44504963
تلفن همراه: 09121450960