شرکت چاپ خودکار

نام تجاری: شرکت چاپ خودکار
رسته:
مدیر عامل: علی نباتچیان
نشانی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 11، خیابان سی ام، بن بست یکم
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1389713911
تلفن: 44905037
تلفن همراه: 09122202565