شرکت ژیک چاپ

نام تجاری: شرکت ژیک چاپ
رسته:
مدیر عامل: سیّد عبّاس حسینی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان ابوریحان
شماره پلاک: 57
کد پستی: 1315854441
تلفن: 66416529
تلفن همراه: 09121190658