شفق

نام تجاری: شفق
رسته:
مدیر عامل: محمد شریف زاده
نشانی: خیابان بهارستان، کوی دانشسرا
شماره پلاک: 16
کد پستی: 1149934318
تلفن: 33112808
تلفن همراه: 09121152081